3_m

Kim jest?

Chorzowianin urodzony w 1972 r.

Zawodowo ekonomista, specjalista od zarządzania i funduszy unijnych

Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Prezes Pro Loquela Silesiana Towarzystwa Kultywowania i Promowania Śląskiej Mowy

Członek zarządu i skarbnik Ruchu Autonomii Śląska

Członek Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie

W latach 2013-15 Przewodniczący Rady Górnośląskiej

Czym się zajmuje?

Działa na rzecz ochrony śląskiej mowy, kultury i tożsamości, od wielu lat zabiega o uznanie ślōnskij gŏdki za język regionalny, a ostatnio Ślązaków za mniejszość etniczną.

Kieruje zespołem, który na zlecenie Samsung Polska tłumaczy menu telefonu komórkowego na język śląski.

Od 4 lat współorganizuje akcję „Gŏdōmy po ślōnsku”.

Zainicjował akcję „Poradzisz? Gŏdej!”, na którą pozyskał środki z Funduszy EOG (Norwegii, Islandii i Liechtensteinu).

Lobbuje za wdrożeniem na Śląsku technologii „czystego węgla” (zgazowywanie węgla pod ziemią, wykorzystanie gazu koksowniczego w gospodarce, pozyskanie energii wód kopalnianych do ogrzewania domów).

Facebook