500 zł na dzieci. Brać czy nie brać?

 

Od ładnych paru dni w mediach trwa dyskusja: czy dobrze sytuowanym finansowo rodzicom wypada pobierać przysługujące im 500 zł (bądź wielokrotność tej kwoty) na dzieci? Nie będę w tej chwili rozstrzygać tego moralnego dylematu, ale jeśli ktokolwiek zastanawiał, zastanawia czy też będzie zastanawiał się czy jego „pazerność” nie za bardzo uszczupli środki finansowe na realizację różnych publicznych zadań, wspomnę, że jedno z – jakże ważnych – publicznych zadań wciąż nie doczekało się pomocy ze strony państwa. Choć od dekady społeczność Górnego Śląska apeluje o przyznanie śląskiej mowie statutu języka regionalnego i choć ponad 140 tys. osób podpisało się pod projektem przyznania Ślązakom statusu mniejszości etnicznej, wciąż się tego nie doczekaliśmy (i z pewnością nie doczekamy przez najbliższe 4 lata). A – jak pokazują badania socjologiczne – znajomość śląskiej mowy, kultury czy historii w najmłodszym pokoleniu mieszkańców Śląska jest zatrważająca. Proponuję więc każdemu kto ma wątpliwości czy powinien pobierać publiczne 500 zł, by przekazywał je na ten publiczny cel, który państwo polskie traktuje bardzo – to najbardziej odpowiedni zwrot – po macoszemu. Przekazujcie więc te środki na śląską kulturę. Najlepiej przelewem w formie darowizny, a w kolejnym roku będziecie te środki mogli sobie odliczyć od podstawy opodatkowania. Wrócą więc do Was w dwójnasób bo głównym celem jest przecież to by Wasze dzieci miały kontakt ze śląską kulturą, śląską mową, śląską historią w szkole i wszędzie gdzie się tylko da.

Jak to zrobić technicznie? Jeśli chcesz:

 1. wspomóc śląską kulturę z głównym naciskiem na – jako główną część kultury – mowę, przekaż darowiznę dla
  Pro Loquela Silesiana Towarzystwo Kultywowania i Promowania Śląskiem Mowy
  17 Sierpnia 15a
  41-503 Chorzów
  nr rach. bankowego: 35 2130 0004 2001 0446 1356 0001
  tytuł przelewu: „Darowizna na cele związane z nauką, szkolnictwem wyższym, edukacją, oświatą i wychowaniem” lub „Darowizna na cele związane z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”,
 2. wspomóc śląską kulturę z głównym naciskiem na promowanie edukacji regionalnej i lobbing o zmianę Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych i języku regionalnym, a więc systemowe zwiększenie środków na ten cel, przekaż darowiznę dla
  Ruch Autonomii Śląska
  ul. ks. Norberta Bończyka 9/4
  40-209 Katowice
  nr rach. bankowego: 14 1750 0012 0000 0000 2707 7013
  tytuł przelewu: „Darowizna na cele związane z upowszechnianiem i ochroną wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działaniami wspomagającymi rozwój demokracji”.

Mając dwoje dzieci możesz przekazać rocznie na ww. cele 6 000 zł, a w kolejnym roku otrzymasz 1 080 zł zwrotu podatku PIT.

500zł

Facebook