21 listopada PKW podała wreszcie ôficjalne wyniki w wyborach do Syjmiku. I chociŏż jŏ akurat tam niy wlŏz, to fest żech rŏd, co inksze z Ruchu Autōnōmie Ślōnska sie tam znŏdli i to nawet wiyncyj jak sztyry lata do zadku (w 2010 bōło 3 radnych ze RAŚ, terŏzki 4). Dziynkuja wszyjskim co na mie ôddali głos bo to bōły tyż głosy na cōłko lista RAŚ i skuli tego niy bōły to głosy stracōne.
Dlŏ nŏs, w RAŚ, niyma cyl coby erbnōńć wielaś radnych, ale coby dolyź do autōnōmie. A wybory co sztyry lata abo nŏs na chwila przisztopujōm, abo dajōm nōm szwōngu. Ale na zicher nŏs niy wrōcōm nazŏd z rŏz ôbranyj drogi.
Terŏzki czekŏ nŏs kupa roboty przed wyborami za sztyry lata. Jŏ tyż już sie rychtuja do tego i sam bydziecie mogli poczytać, posuchać abo ôbejrzeć to co bych chciōł Wōm pedzieć. Tōż zaglōndejcie sam.

4d
rafal2

21 listopada PKW podała wreszcie oficjalne wyniki w wyborach do Sejmiku. I choć ja akurat się tam nie dostałem, to i tak bardzo się uradowałem, że inne osoby z listy Ruchu Autonomii Śląska się tam znalazły i to nawet w większej liczbie niż 4 lata temu (w 2010 mieliśmy 3 radny, teraz 4). Dziękuję więc wszystkim, którzy na mnie głosowali bo to były głosy na całą listę RAŚ, więc nie były to głosy stracone.
Dla członków RAŚ wygrana w wyborach nie jest celem samym w sobie. My walczymy o autonomię, a wybory co cztery lata traktujemy jako przystanek, który albo nas na chwilę spowolni, albo doda nam przyspieszenia. Z pewnością jednak nie zawróci nas z raz wybranej drogi.
Teraz czeka nas bardzo wiele pracy przed kolejnymi wyborami, za 4 lata. Ja też już się do nich przygotowuję i dlatego będę tu zamieszczał teksty i materiały multimedialne dotyczące tego co dla mnie ważne. Zatem zaglądajcie tu.

Facebook